XUÂN CẦU HOLDINGS ỦNG HỘ QUỸ “ VÌ NGƯỜI NGHÈO” HUYỆN BA TƠ

icon+clock 25/11/2022

Chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Ba Tơ và hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo tỉnh Quảng Ngãi, ngày 27/10/2022 vừa qua, Xuân Cầu Holdings đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo” huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực triển khai Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Ba Tơ  (30/10/1972 – 30/10/2022) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, các chiến công hào hùng; tri ân các anh hùng đã anh dũng chiến đấu làm nên chiến dịch giải phóng huyện Ba Tơ; nhân lên tình yêu quê hương đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay. Chiến thắng Ba Tơ là hoa chiến công, đã góp phần làm thay đổi cục diện quân sự toàn Khu 5, tạo điều kiện cho quân ta mở hành lang chiến lược đưa những binh đoàn từ đường Trường Sơn Đông về đồng bằng giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung, góp phần làm nên chiến thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.

Ảnh: Tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Tháng 10 này cũng là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát động.

Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi hôm nay

Chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Ba Tơ và hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo của tỉnh, ngày 27/10/2022 vừa qua, Xuân Cầu Holdings đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo” huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi giúp huyện có thêm nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.