Kỷ nguyên của nguồn năng lượng tái tạo

Cùng xây dựng tương lai xanh

Tại nhiều nước trên thế giới, khuynh hướng đầu tư vào năng lượng tái tạo để giảm bớt phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhiệt điện, thuỷ điện,… đang được thúc đẩy và Việt Nam cũng đang triển khai mạnh mẽ theo định hướng này.

Với nỗ lực tận dụng nguồn tài nguyên vô tận từ thiên nhiên, đưa năng lượng mặt trời, năng lượng gió trở thành nguồn cấp điện đáng kể tại Việt Nam, Xuân Cầu Holdings (“XCH”) chính thức trở thành một trong những nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam thông qua các dự án điện mặt trời tại Tây Ninh, điện gió tại Sóc Trăng,...

Phù hợp với sứ mệnh “cống hiến giá trị đích thực”, XCH đã đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, hợp tác với những tập đoàn hàng đầu trên thế giới để phát triển các nhà máy điện gió, điện mặt trời,.. tại Việt Nam.

Năng lượng tái tạo

  • NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI DẦU TIẾNG 1&3
  • NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SỐ 7