KỸ SƯ KẾT CẤU

Số lượng: 01

Nơi làm việc:  số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập nhiệm vụ thiết kế Kết cấu cho dự án được giao.
 • Tham gia công tác lựa chọn nhà thầu Tư vấn thiết kế Kết cấu.
 • Quản lý và điều phối thiết kế kết cấu, phối hợp công việc với các bộ môn khác.
 • Phân tích mô hình tính toán kết cấu để đánh giá Giải pháp kết cấu tối ưu.
 • Quản lý chất lượng và kiểm soát tiến dộ Hồ sơ thiết kế Kết cấu.
 • Phối hợp thông tin kỹ thuật về hồ sơ thiết kế Kết cấu với đơn vị thẩm tra.
 • Tham gia giám sát tác giả trong quá trình thi công.
 • Kiểm soát thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.
 • Thiết kế kết cấu khi có yêu cầu từ lãnh đạo.

 

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

 • Kỹ năng: Kiểm soát chất lượng của hồ sơ thiết kế kết cấu, thiết kế kết cấu khi có yêu cầu.

 • Điều phối công việc trong phạm vi chuyên môn.

Ứng viên quan tâm, nộp hồ sơ theo mẫu và gửi vào email: hr@edgegreen.com.vn