Trang chủ / Dự án / Chi tiết

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 – Tây Ninh

Giới thiệu

Thông tin tổng quan

  • Chủ đầu tư

    Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1

  • Vị trí

    xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

  • Diện tích

    645ha

Tổng công suất

450MW

Tổng mức đầu tư

> 7,000
tỷ đồng

Khởi công

QII/2022

Nhà máy nằm tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nhà máy cho sản lượng điện gần 800 triệu kWh/năm. Dự kiến, Nhà máy sẽ  đi vào vận hành thương mại (COD) khoảng cuối năm 2023 đến đầu 2024. Nhà máy hoàn thành sẽ góp phần nâng tổng công suất của cụm nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng lên 950MW trong tổng công suất 2,000MW đã được phê duyệt.