DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI DẦU TIẾNG 3 VINH DỰ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2020

icon+clock 29/10/2020

Ngày 28/10/2020 tại Diễn đàn Nghị quyết 55-NQ/TW và các giải pháp phát triển Năng lượng tái tạo Việt Nam, Dự án Nhà máy Điện Mặt trời Dầu Tiếng 3 của Công ty Cổ phần Năng lượng DT3 đã vinh dự được chứng nhận Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam 2020.

Chương trình bình chọn “Dự án Năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam 2020” được Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp và Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhà máy Điện Mặt trời Dầu Tiếng 3 nằm trong cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2,3 – Tổ hợp Điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất lên đến 410MW được xây dựng trên vùng đất bán ngập Hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) đã hoà lưới điện Quốc gia từ tháng 6/2019, cung cấp sản lượng điện khoảng 810 triệu kwh/năm.

Nhà máy Điện Mặt trời Dầu Tiếng 3 là dự án độc lập do Công ty Cổ phần Năng lượng DT3 (thành viên Xuân Cầu Holdings) xây dựng và phát triển, được xây dựng tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh có công suất 150 MW; giai đoạn 1 công suất 60 MW đã vận hành tháng 6/2019; giai đoạn 2 công suất 90MW dự kiến vận hành tháng 11/2020.

Nhà máy Điện Mặt trời Dầu Tiếng 3 nói riêng và các dự án năng lượng tái tạo của Xuân Cầu Holdings nói chung đang đóng góp tích cực vào ngành Năng Lượng và Môi trường tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Diễn Đàn: