HSSE Manager
HSSE Manager

Số lượng: 01

Nơi làm việc: Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội - tỉnh Bình Định

Xem thêm +
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Số lượng: 01

Nơi làm việc: Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Xem thêm +
KỸ SƯ ĐIỆN
KỸ SƯ ĐIỆN

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ (BÌNH ĐỊNH, SÓC TRĂNG)

Số lượng cần tuyển: 03 Kỹ sư điện

Thuộc quyền giám sát: Giám đốc dự án

Xem thêm +
Biểu mẫu thông tin ứng viên dự tuyển
Biểu mẫu thông tin ứng viên dự tuyển

Bạn có cơ hội thực hiện công việc thực sự có ý nghĩa tác động tích cực đến cuộc sống

 

Xem thêm +