Kỹ sư điện
Kỹ sư điện

Số lượng: 01
Báo cáo: DTE
Kỹ sư điện

Xem thêm +
Quản lý vận hành dự án nghỉ dưỡng
Quản lý vận hành dự án nghỉ dưỡng

Số lượng: 01
Địa điểm: Hà Nội
Quản lý vận hành dự án nghỉ dưỡng

Xem thêm +
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Số lượng: 01
Địa điểm: Hà Nội
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Xem thêm +
Kỹ sư cảnh quan
Kỹ sư cảnh quan

Số lượng: 01
Địa điểm: Hà Nội
Kỹ sư cảnh quan

 

Xem thêm +
Chuyên Viên Đầu Tư/ QL Vốn Sau Đầu Tư
Chuyên Viên Đầu Tư/ QL Vốn Sau Đầu Tư

Số lượng: 02
Địa điểm: Hà Nội, HCMC
Chuyên Viên Đầu Tư/ QL Vốn Sau Đầu Tư

Xem thêm +
Tin tuyển dụng
Tin tuyển dụng

Những con người khác nhau, vì vậy chúng tôi không sử dụng cùng một phương pháp chung cho tất cả để thiết kế. Chúng tôi có các nhà thiết kế làm việc trong tất cả các nước trên thế giới, họ liên kết các ý tưởng và hiểu rõ nhu cầu bên trong của người dùng và tạo ra sản phẩm tốt nhất và giải pháp.

Xem thêm +