Chuyên viên Nhân sự
Chuyên viên Nhân sự

Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Xem thêm +
Chuyên viên Phát triển DA năng lượng tái tạo
Chuyên viên Phát triển DA năng lượng tái tạo

Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa,            Hà Nội.
Lương: Thoả thuận 

Xem thêm +
Giám đốc khối Năng lượng
Giám đốc khối Năng lượng

Nhà Đầu Tư Điện Gió, Điện Mặt Trời
Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa,            Hà Nội.
Lương: Thoả thuận 

Xem thêm +
Kiến trúc sư
Kiến trúc sư

Kiến trúc sư quy hoạch & Kiến trúc sư công trình
Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa,            Hà Nội.
Lương: Thoả thuận 

Xem thêm +
Trưởng phòng Kinh doanh
Trưởng phòng Kinh doanh

Dự án: Khu đô thị sinh thái Văn Giang (quy mô 200 ha)
Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa,            Hà Nội và Dự án tại Thị trấn Văn Giang, Hưng Yên.
Lương: Thoả thuận 

Xem thêm +
Kỹ sư MEP
Kỹ sư MEP

Dự án: Khu đô thị sinh thái Văn Giang (quy mô 200 ha)
Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa,            Hà Nội và Dự án tại Thị trấn Văn Giang, Hưng Yên.
Lương: Từ 18,000,000VNĐ

Xem thêm +
Kỹ sư hạ tầng
Kỹ sư hạ tầng

Dự án: Khu đô thị sinh thái Văn Giang (quy mô 200 ha)
Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa,            Hà Nội và Dự án tại Thị trấn Văn Giang, Hưng Yên.
Lương: Từ 15,000,000VNĐ

Xem thêm +
Chuyên viên PR & Marketing
Chuyên viên PR & Marketing

Dự án: Khu đô thị sinh thái Văn Giang (quy mô 200 ha)
Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa,            Hà Nội và Dự án tại Thị trấn Văn Giang, Hưng Yên.
Lương: Thoả thuận 

Xem thêm +
Chuyên viên Kinh doanh
Chuyên viên Kinh doanh

Dự án: Khu đô thị sinh thái Văn Giang (quy mô 200 ha)
Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa,            Hà Nội và Dự án tại Thị trấn Văn Giang, Hưng Yên.
Lương: Thoả thuận 

Xem thêm +
Phó phòng Pháp chế
Phó phòng Pháp chế

Nơi làm việc: Tầng 18, VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Xem thêm +
Biểu mẫu thông tin ứng viên dự tuyển
Biểu mẫu thông tin ứng viên dự tuyển

Bạn có cơ hội thực hiện công việc thực sự có ý nghĩa tác động tích cực đến cuộc sống

 

Xem thêm +