PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ

Số lượng: 01

Nơi làm việc: Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập chiến lược, kế hoạch đầu tư các dự án bất động sản cho Công ty đảm bảo thực hiện các mục tiêu do Chủ tịch Công ty giao;

- Phối hợp với Phòng Kinh doanh tiếp thị định hướng sản phẩm khả thi, hiệu quả;

- Nghiên cứu, phân tích, thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư;

- Lập các bản thuyết trình phương án đầu tư và hiệu quả đầu tư;

- Khảo sát và tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư và liên doanh để phát triển các dự án bất động sản của Công ty;

- Đánh giá các cơ hội đầu tư tiềm năng. Tham gia quá trình M&A dự án bất động sản;

- Phối hợp với Phòng Phát triển dự án, Phòng Quản lý Xây dựng cập nhật tiến độ đầu tư, định kỳ đánh giá lại hiệu quả đầu tư các dự án bất động sản đang triển khai;

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch chi tiết dòng tiền triển khai, hỗ trợ thu xếp khoản vay, nguồn vốn tự có để triển khai dự án.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành khác tương đương;

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý (đối với ứng viên Phó phòng Đầu tư) trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản;

- Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, quy hoạch, bất động sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở;

- Kỹ năng phân tích/ báo cáo phương án đầu tư dựa trên các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, thị trường và tài chính;

- Có mối quan hệ và có khả năng làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch tốt.

- Trung thực, chủ động, trách nhiệm trong công việc;

- Tiếng Anh giao tiếp.

Ứng viên quan tâm, nộp hồ sơ theo mẫu và gửi vào email: tuyendung@xuancau.com.vn