VỊ TRÍ: Chuyên viên Pháp chế - BVIM

Số lượng: 01

Nơi làm việc: Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện công tác tham mưu pháp lý và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật cho các hoạt động hàng ngày của Công ty và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý đối với Công ty.
 • Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát, thẩm định về pháp lý, đàm phán, soạn thảo các thoả thuận/ hợp đồng và hồ sơ phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ của Công ty.
 • Thu thập thông tin và đưa ra cảnh báo sớm về các rủi ro pháp lý có thể phát sinh do các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách mới; Cập nhật, hệ thống hoá các văn bản pháp luật và báo cáo kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến mọi hoạt động của Công ty.
 • Thực hiện công tác thể chế hóa, xây dựng, kiểm soát các quy trình, quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
 • Hỗ trợ, giải đáp pháp lý đối với các quyết định, hành vi tác nghiệp hàng ngày của các phòng ban, chi nhánh, phòng giao dịch liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
 • Phụ trách phần công việc liên quan đến công bố thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn vào các nội dung sau: (i) công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc báo cáo riêng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) công bố thông tin/báo cáo UBCKNN về sự thay đổi chủ sở hữu công ty, báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, khi có sự thay đổi về HĐQT, Ban Điều hành, Người thực hiện công bố thông tin, Kế toán trưởng, thành viên Bộ phận Kiểm soát nội bộ, Bộ phận Quản trị rủi ro, danh sách cán bộ nắm giữ chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ… tại công ty theo quy định tại thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012.
 • Soạn thảo các Nghị quyết, Quyết định phục vụ quá trình hoạt động của công ty.

Lập/ Kiểm soát các báo cáo định kỳ: Báo cáo Kiểm soát nội bộ, Báo cáo Quản trị rủi ro, Báo cáo Phòng chống rửa tiền.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Yêu cầu chung:

 1. Tốt nghiệp loại khá trở lên chuyên ngành Luật hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội/ĐH Quốc gia hoặc tương đương.
 2. Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập;
 3. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về pháp chế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán nhà nước.
 4. Ngoại ngữ, Tin học: Bằng C tiếng Anh (hoặc tương đương). Thành thạo Micrsoft Office và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

Ưu tiên đối với các ứng viên đã có có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán; hoặc có chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, và chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ứng viên quan tâm, nộp hồ sơ theo mẫu và gửi vào email: tuyendung@xuancau.com.vn