MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Số lượng: 02
Địa điểm: Hà Nội

1. Hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư của XCH (bao gồm các dự án bất động sản);
2. Hỗ trợ xây dựng mạng lưới quan hệ với các doanh nghiệp, cộng đồng đầu tư trong và ngoài nước để tìm kiếm, đánh giá và triển khai cơ hội đầu tư;
3. Kiểm soát để đảm bảo chất lượng các báo cáo phân tích các dự án đầu tư đang thực hiện và đầu tư mới (bao gồm các dự án BĐS); 
4. Phối hợp xử lý các mối quan hệ, hoàn thiện pháp lý triển khai các dự án đầu tư;
5. Hỗ trợ triển khai và giám sát việc tiến hành các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt của Tổng Giám Đốc; 
6. Tham gia quản lý, điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp, dự án mà XCH sau khi thực hiện đầu tư.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu:
1) Giới tính: Nam/Nữ
2) Độ tuổi: Trên 3 năm kinh nghiệm
3) Trình độ Đại học
4) Kiến thức cần có 
- Tài chính, đầu tư
- Quản trị doanh nghiệp
5) Kỹ năng 
- Giải quyết vấn đề vàphân tích
- Xử lý chi tiết
- Giao tiếp và làm việc nhóm
- Quản lý thời gian và thực hiện đa nhiệm vụ
- Kỹ năng lãnh đạo và sáng tạo
6) Phẩm chất, thái độ 
- Thái độ tốt, tự tin và có cá tính mạnh (strong personality)
7) Kinh nghiệm: 
- Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động M&A
- Tìm kiếm, tiếp xúc với đối tác đầu tư
- Xây dựng mô hình tài chính/định giá;
- Cấu trúc thương vụ;
- Thương thảo và soạn lập HĐ;
- Kết thúc giao dịch v.v
- Có kinh nghiệm trong hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tài trợ vốn dự án, ngân hàng khối doanh nghiệp (ưu tiên có kinh nghiệm tham gia project finance các dự án lớn gồm hạ tầng, điện, nước hoặc bất động sản)
- Có kinh nghiệm trong điều hành, quản trị doanh nghiệp tại vị trí quản lý cao cấp, quản lý rủi ro v.v
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS bao gồm kinh doanh, đầu tư các dự án BĐS