Lễ ký kết hợp đồng mua bán điện nhà máy điện mặt rời Dầu Tiếng 1 & Dầu Tiếng 2

Sau thời gian đàm phán và chuẩn bị kỹ lưỡng các thủ tục cho hợp đồng mua bán điện của Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2 , ngày 05/09/2018, công ty DTE ( thành viên XuânCầu Holdings) đã tổ chức thành công lễ ký kết PPA với EPTC. Đây là một mốc quan trọng của tập đoàn Xuân Cầu trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Đào Trọng Khanh đại diện Xuân Cầu Holdings ký kết trước sự chứng kiến của Chủ tịch Xuân Cầu Holdings và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực

Dự án nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 và 2 với tổng công suất 450 MW là những dự án tiên phong, có quy mô và vốn đầu tư lớn nhất nước hiện nay được đầu tư tại Tây Ninhtheo chủ trương khuyến khích phát triển của Chính phủ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, , giải quyết việc làm cho người dân địa phương, đóng góp ngân sách; mà còn giúp bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai, đồng thời cũng tạo nên điểm du lịchhấp dẫn cho du lịch Tây Ninh.

Theo: Xuân Cầu Holdings.

  • icon-phone.png (+84) 24 3747 5266
  • Email: info@xuancau.com.vn
  • icon-facebook
  • icon-youtube.png