TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN

 1. Position: Electrical Engineer/ Kỹ sư điện

Quantity: 01

Report to: Board of Management

 1. Main duties:
 • Receive tasks according to assigned in technical management, technical calculation, reading and judging; report the design documents, proposal solution.

Tiếp nhận nhiệm vụ được giao về quản lý kỹ thuật của dự án, tính toán kỹ thuật, đọc và đánh giá các báo cáo thiết kế, đề xuất giải pháp.

 •  Have the knowledge to give judgement and protect the best techinical solution.

Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực điện như nhà máy điện, trạm biến áp, đường dây truyền tải điện.

 • To handle the technical work realted to the procerdure of the State management.

Xử lý các công việc kỹ thuật được thực hiện theo quy định của Ban quản lý

 • Other requirements of BOM

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

 1. Skills:
 • At least 05 years working experience  in Electrical/ Electrical engineering.

Tối thiếu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện, ưu tiên Kỹ sư hệ thống điện các trường Đại học Bách khoa (Hà Nội, Đà Nẵng, HCM)

 • Project engineer, good at knowledge about electrical system power, power plants (substations and transmission line) 

Quản lý kỹ thuật dự án, có hiểu biết sâu về hệ thống điện tái tạo (gió, mặt trời), nhà máy điện, trạm biến áp và đường truyền.

 • Ability at design, calculate the power of solar power at plants by using specialized softwear (Pvsyst; Auto CAD…)

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng (Pvsyst, Auto CAD..)

 • Management skill, presentative skill, work independently or team, work with contractor participating in project
 • Có kỹ năng quản lý, kỹ năng thuyết trình; Có thể làm việc độc lập/ theo nhóm.
 1. Contact: