NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

 

Read more +
TỔ TRƯỞNG VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN
TỔ TRƯỞNG VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Read more +
TRƯỞNG KÍP VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN
TRƯỞNG KÍP VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Read more +
KỸ SƯ BẢO TRÌ PHẦN ĐIỆN VÀ I&C NHÀ MÁY ĐIỆN
KỸ SƯ BẢO TRÌ PHẦN ĐIỆN VÀ I&C NHÀ MÁY ĐIỆN

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Read more +
KỸ SƯ BẢO TRÌ PHẦN CƠ KHÍ NHÀ MÁY ĐIỆN
KỸ SƯ BẢO TRÌ PHẦN CƠ KHÍ NHÀ MÁY ĐIỆN

Số lượng: 02

Địa điểm làm việc: ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Read more +
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Số lượng: 02

Địa điểm làm việc:

  • Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội (01 người).
  • Số 561 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (01 người).

Read more +
Construction engineer
Construction engineer

Số lượng: 03

Địa điểm làm việc: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Bình Định, Tây Ninh, Bình Phước.

Read more +
KỸ SƯ ĐIỆN (THI CÔNG)
KỸ SƯ ĐIỆN (THI CÔNG)

Số lượng: 05

Địa điểm làm việc: Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Định, Bình Phước, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Read more +
CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ/ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN
CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ/ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN

Số lượng: 04

Địa điểm làm việc:

  • Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội (02 người).
  • Số 561 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (02 người).

Read more +
Chuyên viên pháp chế
Chuyên viên pháp chế

Chuyên viên pháp chế

Số lượng: 01

Nơi làm việc: Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Read more +
Chuyên viên đầu tư / Chuyên viên đầu tư cao cấp
Chuyên viên đầu tư / Chuyên viên đầu tư cao cấp

Chuyên viên đầu tư / Chuyên viên đầu tư cao cấp

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Read more +
Application form
Application form

These other people, do đó, we don't use same one generic method for all to design. We have the work of your home in all the countries on
the world, they are associated the ideas and the specified as the inside of the user and create the best product and solution.

Read more +