Dự án BẤT ĐỘNG SẢN

DỰ ÁN VIỄN THÔNG

 Với đặc thù kinh doanh:

- Hoạt động viễn thông không dây
- Lập trình các sản phẩm phần mềm
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Sửa chữa thiết bị liên lạc
- Bán buôn, sữa chữa máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
- Sửa chữa thiết bị điện
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Sản xuất thiết bị truyền thông...

Công ty TNHH Xuân Cầu đang nỗ lực xây dựng phân mảng thị trường riêng trên thị trường viễn thông đầy cạnh tranh và thách thức