Dự án BẤT ĐỘNG SẢN

RỪNG PH LƯƠNG SƠN

 1. Tên Dự án:

Dự án trồng và phát triển rừng phòng hộ 5 xã Tiến Sơn, Liên Sơn, Cư Yên, Hợp Hòa, Cao Răm - huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình.

2. Giới thiệu chung:

Với 1.114,25ha rừng, Dự án có mục tiêu trồng mới và khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ theo phương thức nông lâm kết hợp, nhằm đảm bảo năng lực phòng hộ bền vững, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp khai thác làm du lịch nghỉ dưỡng dưới tán rừng thuộc 5 xã huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tổng mức đầu tư: 90.873.000.000 đồng.

Thời hạn hoạt động: 50 năm.

3. Văn bản pháp lý:

-    Giấy chứng nhận đầu tư số 25121000308 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/05/2011.
-    Thông báo số 55/ TB-UBND ngày 17/6/2011 của UBND huyện Lương Sơn Vv Thu hồi đất dự án đầu tư trồng và phát triển rừng phòng hộ 5 xã Tiến Sơn - Liên Sơn - Cư Yên - Hợp Hòa - Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.

4. Quy mô Dự án:

Tổng diện tích dự án 1.114,25ha, trong đó trồng rừng phòng hộ là 945,25ha, còn lại là khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng và đầu tư các hạng mục xây dựng như trung tâm nghiên cứu, trạm bảo vệ rừng, khu văn phòng làm việc...

-    Khoanh nuôi chăm sóc và bảo vệ rừng: 160 ha;

Đầu tư các hạng mục xây dựng gồm:

-    Xây dựng Trung tâm nghiên cứu: 2500m2
-    Trạm bảo vệ rừng tại 5 xã: 600m2
-    Nhà ở công nhân: 600m2
-    Khu văn phòng làm việc: 200m2
-    Đường giao thông trong khu vực trồng rừng dài: 22km
-    Bãi tập kết vật tư vật liệu: 6.000m2

5. Tiến độ thực hiện:

-    Cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 25121000308 ngày 31/05/2011.
-    Khảo sát đo đạc, lập bản trích đo địa chính khu vực dự án tỷ lệ 1/5000 và 1/2000.
-    Hoàn thành cắm mốc và bàn giao mốc ranh giới dự án trên thực ngày 04/11/2011.
-    Đã hoàn thành chi trả tiền đền bù cho diện tích rừng thuộc xã Hợp Hòa (36,4ha). Đang thực hiện kiểm đếm đền bù cho diện tích rừng còn lại.
-    Từ cuối năm 2012: trồng 500ha rừng phòng hộ, xây dựng hệ thống đường nội bộ phục vụ lâm sinh kết hợp băng cản lửa.
-    Năm 2013: trồng tiếp 454,25ha rừng phòng hộ, mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy.
-    Từ năm 2014: khoanh nuôi chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ.