Dự án BẤT ĐỘNG SẢN

DỰ ÁN KHOÁNG SẢN

 Dự án khai thác khoáng sản do các Công ty thành viên phụ trách:

1. Công ty CP Khoáng sản Xuân Phú: 
 - Khai thác quặng chì kẽm tại xóm Má, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
 - Giấy phép khai thác khoáng sản số 35/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp
 - Tổng diện tích đất thực hiện dự án: 331.693,4m2

2. Công ty CP Khoáng sản Xuân Phú Vinh: 
 - Khai thác đá dùng làm vật liệu xây dựng tại xóm Rụt, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình
 - Giấy chứng nhận đầu tư số 25121000321 ngày 05/07/2011 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp
 - Tổng số vốn đầu tư 25.096.688.000 đồng